Tag Archives: arduino

11/12/2015 – First programming and testing

Not really idea generation, but we are exploring with the programming of the full scorpion body for the first time. Tail movement and legs were already tested. Next week, a lot of the movements and interactions will be programmed.

Posted in Case14_2015, Mechatronics Design 2015 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

code #8 – finaal

kookplaat_werkend hood_werkend hood_werkend2

Posted in Case_09_2014, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Voorlopige Code Kookplaat

KOOKPLAAT /*—–( Import needed libraries )—–*/ #include #include #include #include #include “kookplaat.h” #include //SensorArrays int sensorArray[] = {A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9}; const uint64_t pipes[2] = {0xE8E8F0F0E1LL,0xE8E8F0F0E2LL}; Adafruit_NeoPixel pixels1 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS1, PIN1, NEO_GRB + NEO_KHZ800); Adafruit_NeoPixel pixels2 = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS2, PIN2, NEO_GRB + NEO_KHZ800); double more »

Posted in Case_09_2014 | Tagged , , | Leave a comment

Voorlopige Code Dampkap

HOOOD #include #include #include #include #include “HumiditySensor.h” #define CE_PIN 8 #define CSN_PIN 7 //—(Ledstrip)— #define ledStripPin 2 #define NUMPIXELS 150 Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, ledStripPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //—(ventilators)— int enA = 0; int enB = 1; int in1 = more »

Posted in Case_09_2014 | Tagged , , | Leave a comment

code #5 – capacitieve sensor

We vonden op het internet code om de capacitieve sensor mee aan te sturen. De output is hierbij is tekst. In een volgende stap wordt de code aangepast zodat de neopixel strips + een display hiermee worden aangestuurd. capacitief_filmpje Dit more »

Posted in Case_09_2014 | Tagged , | Leave a comment

Testje met ledstrip en glasplaat timerfunctie

  LedTimer ( Filmpje ) CODE: // NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson // released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library #include <Adafruit_NeoPixel.h> // Which pin on the Arduino is connected to more »

Posted in Case_09_2014 | Tagged , , , | Leave a comment

Draadloze communicatie tussen de arduino’s

Omdat we met 1 arduino niet genoeg rekenkracht en pinnetjes hebben, hebben we meerdere arduino’s nodig. Deze moeten met elkaar kunnen communiceren, daarvoor heeft Jarno gezorgd. De code werd op internet gevonden. DE CODE VOOR DE RECEIVER: /* YourDuinoStarter Example: more »

Posted in Case_09_2014 | Tagged , | Leave a comment

Programmeren led lampjes

We hebben in samenspraak met Jonas beslist om verder te gaan met het concept van de tafel. http://www.tiii.be/archives/22469 Die tafel zou een timer hebben die aantoont wanneer de persoon moet stoppen. De tafel is eigenlijk opgedeeld in 2 delen, het deel more »

Posted in Case_14_2014 | Tagged , , | Leave a comment

PROTOTYPE IN LEIEDAL 1

Bedoeling was om een afgewerkt prototype te hebben, dat gedurende het paasverlof dienst zou kunnen doen in de kantooromgeving van Leiedal. Voor uitwerking van ons concept mochten we ons (om financiële redenen) beperken tot het voorzien van de verlichting van more »

Posted in Architecture and lighting, Case_01 | Tagged , , | Leave a comment

Finale constructie

Dit weekend hebben we al ons onderdelen afgewerkt en de zeppelin ineen gestoken. Er was wat soldeerwerk nodig, waaronder de bekabeling naar de propellors en de camera. Alle delen werden dan naar een open ruimte gevoerd en ineen gezet. Hiermee more »

Posted in Case_03 | Tagged , , , | Leave a comment

Ocul-air controller software

Om de zeppelin aan te sturen werden 2 programmas geschreven: een voor op de Arduino, die de XBee input vertaald in het aansturen van de servos en motoren, en een programma dat op de pc draait en de aansturing van more »

Posted in Case_03 | Tagged , , , , | Leave a comment

Nearly there…

Afgelopen vrijdag, hebben Ward en Sofie de Arduino-kitjes en bijhorende chips ontworpen en geconnecteerd. Het resultaat hiervan is een Arduino(nano) element + Xbee + ledPCB dat in staat is op basis van proximity op te lichten en te ‘communiceren’ met more »

Posted in Case_06 | Tagged , , | Leave a comment

Wireless connection

// Zender: void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(2,INPUT); digitalWrite(2,HIGH); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: if (digitalRead(2)== LOW) { digitalWrite(13,HIGH); Serial.println(‘on’); } else more »

Posted in Case_06 | Tagged , | Leave a comment

The Ball

Voor het finale prototype zullen we een halve bol 3D printen. Deze halve bol dient te passen op een transparante bovenkant die reeds in ons bezit is. We dienen te 3D printen omwille van volgende redenen: (In de niet transparante more »

Posted in Case_06 | Tagged , , | Leave a comment

AT42QT1010-chip

Posted in Case_06 | Tagged , , | Leave a comment

Meeting Quad

Vandaag, 4 december, werd langsgegaan bij Quad. Op de agenda stond het bespreken van de proximity technologie en de implementatie ervan  in onze ‘bol’. Volgende zaken werden genoteerd: – Er wordt gedrukt met transparant geleidende inkt (transparantie van de sensor more »

Posted in Case_06 | Tagged , , | Leave a comment

Capacitive Sensor 1

Posted in Case_06 | Tagged , | Leave a comment

Capacitive Sensor met Arduino

Stage 1 Proximity – touch Code: #include <CapacitiveSensor.h> /* * CapitiveSense Library Demo Sketch * Paul Badger 2008 * Uses a high value resistor e.g. 10M between send pin and receive pin * Resistor effects sensitivity, experiment with values, 50K more »

Posted in Case_06 | Tagged , , | Leave a comment

Arduino Capacitive Sensing

http://playground.arduino.cc//Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense  

Posted in Case_06 | Tagged , | Leave a comment

Some practicals

Posted in Case_06 | Tagged , , | Leave a comment